NLP

Het is dankzij NLP dat we een benadering in coaching hebben kunnen ontwerpen die de coach in staat stelt de complexiteit van het menselijk leven te hanteren. Ontwikkelingsgericht Coachen ontleent aan NLP twee belangrijke onderdelen:

 

1. de sterk methodische insteek. Deze is terug te vinden in het trainen van basisvaardigheden en in de kracht van het Vorkmodel als structurerend hulpmiddel. 

 

2. de algemene attitude. De NLP-basisattitude vertrekt vanuit 'de kaart is niet het gebied' en gaat van daaruit modelleren. De NLP'er zal zijn werk altijd baseren op rapport.

 

 

ADVIES

 

Volg een NLP opleiding als je zoekt naar een focus op zelfontwikkeling, zelfsturing en het leren op detailniveau van modellen en technieken rond communicatie. Met NLP alleen ben je nog geen coach. Je hebt dan namelijk niet de kaders om beroepsmatig gesprekken te structureren.

 

Volg een opleiding Ontwikkelingsgericht Coachen als je beroepsmatig aan de slag wil gaan. De coach opleidingen zijn geen NLP opleidingen. De beroepstoepassing staat centraal en niet het vernunft van de technieken en processen op detailniveau.

 

Heb je tijd, volg dan eerst NLP. Dat legt op detailniveau een goede basis in attitude en basiscompetenties.

Wil je snel starten in een praktijd van coaching, volg dan coaching en daarna NLP om te streven naar excellentie in de details van communicatietechnieken.

 

 

MEER OVER HET NLP AANBOD VAN HET ONTWIKKELINGSINSTITUUT:

 

 

                                                             www.nlp.be