Onderwijs

Natuurcoaching kan voor het onderwijs een grote bijdrage zijn. Er zijn diverse toepassingen.

 

1. De leraar die zijn leerlingen leert coachen.

 

2. De toepassing in leerlingbegeleiding, stagebegeleiding, studieloopbaanbegeleiding, enz.

 

2. Het coachen van leraren door leidinggevenden, loopbaanbegeleiders, en coaches.

 

 

Ontwikkelingsgericht Coachen heeft bovendien een specifieke toevoeging voor het onderwijs. De Ontwikkelingsgerichte Coach kijkt naar de ontwikkeling van de totale persoon in een bepaalde levensfase.

 

Voor studenten betekent dit dat de coach meer doet dan de student begeleiden naar een studieresultaat of gedragsresultaat. De Ontwikkelingsgerichte Coach plaatst het leren in de leeftijd en persoonlijke groei van de leerling. Dat schept een hefboom voor ontwikkeling.

 

Voor leraren betekent dit dat de coach meer doet dan de leraar te helpen beter lesgeven. De Ontwikkelingsgerichte Coach bekijkt vooral hoe de leraar zich verhoudt met zijn beroepsrol. Vanuit die verhouding ontstaan er nieuwe mogelijkheden om uitdagingen aan te pakken.

 

 

Voor de werking rond onderwijs, en meer speciaal leraren, hebben we binnen het Ontwikkelingsinstituut een apart project:

 

                                                                www.lerarenidentiteit.be