Perfectionisme

Eén van de hoofdthema's in het Ontwikkelingsgericht Coachen is mensen te helpen een vrije volwassene te worden. Veel aanmeldingen zijn symptomen van perfectionisme dat in onze samenleving welig tiert.

 

Het Ontwikkelingsinstituut heeft een methodiek uitgewerkt om Ontwikkelingsgerichte Coaches op te leiden het onderliggende patroon van perfectionisme aan te pakken middels een welafgebakend coachingstraject.

 

Marcel Hendrickx is de ontwerper van de OCP-methodiek.

 

Het Ontwikkelingsinstituut heeft hiervoor het project BEVRIJD JEZELF VAN PERFECTIONISME in het leven geroepen.

 

                                                                     www.bevrijdjezelf.be