BOEKEN

Handboek Natuurcoaching

Dit handboek is een opening naar een unieke wijze van coaching waarbij je voelt dat je zinvol bijdraagt aan een betere wereld. Je wordt er zelf ook gelukkig en gezond van.

 

We leven in een tijd waarin we de natuur in ons leven beginnen te missen. Mensen zijn op zoek naar een gezonde en zinvolle levensstijl. De huidige toestand van de aarde vraagt om anders met onszelf en de natuur om te gaan.

 

Met de Koraalwaaier begeleidt de natuurcoach de cliënt in het herstellen van zijn verbinding met zijn natuurlijke zelf, de samenleving en de aarde. In dit handboek vind je het werkkader van de natuurcoach, een inspirerend ecologisch wereldmodel en een warme methodiek om de cliënt te begeleiden door verschillende lagen van natuurbeleving.

 

Prijs: 37,5 €

Bestel hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goddelijk Wild

 

Dit reisverhaal doorheen het landschap van samenleving en natuur is doordrenkt van liefde, ontmoetingen en onverwachte inzichten. De reis eindigt met een essay over levensstijlactivisme.'

 

Dit verhaal is een authentiek verslag van twee psychologen die een trektocht door de wilde natuur van Canada ondernemen. Nietsvermoedend belanden ze door ontmoetingen met mensen en dieren in een existentiële queeste. Naargelang de reis vordert, stapelen de dialogen zich op en vinden ze antwoorden op diepe vragen: hoe zinvol reageren op een maatschappij en wereld in transitie? Welk leven is de moeite waard? Welke mens willen we zijn?

 

De auteurs stellen zich kwetsbaar op en nemen de lezer mee naar hun innerlijke wereld. Zij slagen er in om verborgen gedachten en gevoelens van heel wat mensen in deze tijden te vertolken. Ze houden een spiegel voor en nodigen de lezer uit om er samen met hen doorheen te springen, naar een landschap van nieuwe mogelijkheden.

 

Heel wat actuele menselijke thema’s passeren de revue: de vorm van een hedendaagse liefdesrelatie, hoe we met ‘het wilde’ en de maatschappij in ons leven omgaan, overleven in werksituaties en de plek van de mens in het universum.

 

De reis eindigt met twee essays die voortvloeien als logische conclusie uit de transformatieve tocht: 'De weg van de mens, zeven verhalen' en 'De levensstijlactivist'.

 

Dit boek nodigt je uit te reflecteren over je eigen levensstijl en geeft je een fundament om een zinvol leven te leiden.

Prijs: 19,95 €

Bestel hier.

 

 

 

 

De gelukkige activist

 

Met dit werk, bestaande uit twee essays, word je uitgenodigd om mee na te denken over de vraag: ‘Hoe kun je een gelukkige activist zijn?’. De diepere worsteling van mensen die de wereld willen verbeteren, ligt niet alleen in de weerbarstigheid van allerlei toestanden, maar ook in een onderliggend existentieel thema. Als activist wil je in het reine komen met de wereld, de samenleving en het leven. Frustratie, boosheid en onmacht mogen een plek krijgen.

Deze essays getuigen hoe de auteurs hierin hun weg vinden. Het er samen over hebben, helpt je tot rust komen en een zinvol leven te leiden in een hectische maatschappij.

Het eerste essay, De weg van de mens, zeven verhalen, bestaat uit het onderscheiden en beschrijven van zes verhalen die je vandaag de dag her en der kunt horen. Bij elk verhaal beschrijven de auteurs wat het inhoudt en hoe ze zich er mee verhouden. Het zevende verhaal is een voorstel om te vertrouwen op de modus van het wandelen – al wandelend en dialogiserend door het leven.

Het tweede essay, De levensstijlactivist, beschrijft een profiel van een mens die wil deel zijn van deze wereld en zijn verantwoordelijkheid opneemt om via zijn levensstijl bij te dragen aan een wereld waarin hij wil leven. In het essay worden zeven kenmerken opgesomd hoe je ook via je eigen levensstijl zingevend en vooral gelukkig kunt bezig zijn.

Deze essays maken ook onderdeel uit van Goddelijk Wild. Ze zijn er uitgelicht voor een publiek dat eerder geïnteresseerd is in filosofie dan in een verhaal.

 

Prijs: 9,95 €

Bestel hier.

 

 

 

 

 

 

Persbericht

Voor het PERSBERICHT klik hier.

 

 

 

Testimonials

'Het valt me op dat het niet verveelt (wat ik vaak heb met andere boeken). Dat ligt aan de schrijfstijl die door z'n journey-style benadering blijvend nieuwsgierig maakt, maar vooral aan de diepere inspiratie die uit de teksten opwelt en de lezer doet stilstaan bij de vraag: waar zijn we mee bezig? En: kunnen we zo doorgaan? Kan IK zo doorgaan? Zinnen die aan het denken zetten, zoals "God is an experience of a horizon" of een vraag zoals "Is our body a machine we steer through time and space or is it living energy inherited from the stars". Ook het belang van reenchanting the world komt als thema naar voren en vele andere thema's  (bv. living in simulacra) die de lezer raken. Het boek ademt een bredere visie met een lange-termijn perspectief en is overtuigend geschreven vanuit een diepere dialogische inspiratie.' (Prof. Hubert Hermans, Dialogisch Zelf Theorie)

 

'Ann en Rudy hebben een belangrijk boek geschreven. Het geeft een zeer inzichtelijk perspectief van hun diepe verbinding met de natuur en de mensheid. Dit reisverhaal is een authentiek en verwarmend verslag van hun liefdevolle relatie en hun interactie met de fauna en flora (inbegrepen talloze ontmoetingen met trekkers met zeer diverse wereldbeelden). Het boek bevat ook een essay over Levensstijlactivisme, welke ik zeer inspirerend vind. De zeven leidraden zullen me ongetwijfeld helpen om mijn verdere ontwikkeling vorm te geven. ' (Fernando Garcia Ferreiro, Director Health - WellBeing and Working Conditions, European Commission, Brussel)

 

'Ik ben begonnen in jullie boek en ik houd van de aanpak en de stijl. Het feit dat jullie samen schrijven geeft een dubbel perspectief en dat maakt het rijk.' (Wouter Torfs, CEO Schoenen Torfs)

 

'Ik heb jullie boek helemaal uitgelezen. Prachtig boek. Inspirerend. Soms confronterend. Ook ontroerend. Veel stof tot nadenken. Bedankt om dit met me te delen.' (Karel Bolckmans, Business Development Director Special Fruits NV)

 

'Drie menselijke krachtlijnen stuwen het boek: seks, religie en pijn.
Seks: zoals je je eigen ouders niet wil zien vrijen, chokeert het als je één van je leermeesters dit ziet doen. Te nemen of te laten: zonder dit ook geen Goddelijk Wild.
Spiritualiteit als persoonlijke religie van jouw oneindig verhaal: vanuit een doorleefd innerlijk weten met zorg voor de ontwikkeling van je ziel in verbinding met de ander én het groter geheel, in het bijzonder, de aarde. Zoals Diogenes de man met de lamp de mensen aansprak met “ik zoek een mens”, zoeken ook Rudy en Ann naar hoe die ziel, van die aardse mens al of niet een verantwoordelijke en liefdevolle keuze maakt.
Pijn, frustratie, onmacht… zien,voelen,ervaren, het uitschreeuwen, is wat me het meest geraakt heeft in dit boek. Ze bepalen voor mij mee de veerkracht, het kunnen loslaten, het opnieuw kunnen kiezen vanuit de as van oude verhalen: regenereren.' (Dr. Eric Boydens)

 

'Van de essay heb ik gesmuld. Heel herkenbaar. Ik voel me daar enorm verbonden mee. Ik ben onder indruk van de uiteenzetting van het onderwerp en de verwoordingen. Iets groots en holistisch in zijn verband laten, maar toch stukjes eruit kunnen halen om het grote verband te versterken. Het verhaal zelf heb ik ook helemaal gelezen. Vond het prettig lezen, mij in te leven. Dat vond ik heel leuk en fijn!' (Guido Krijger, www.outdoorinspiration.nl)